V PGD Stična, osrednji gasilski enoti občine Ivančna Gorica, se zavedamo pomembnosti našega poslanstva, zato velik poudarek dajemo usposabljanju naših članov, sodobni tehniki in taktiki ter seveda pravilni uporabi le teh. 

Milan Vrhovec je v priročniku o gasilski taktiki zapisal naslednjo trditev: »Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla«. Vendar pa pri tem velja poudariti, da je gasilstvo dejavnost, ki je predvsem odvisna od ljudi.

Zahvaljujemo se vam