Voščilo občankam in občanom


Drage krajanke, krajani, občanke in občani.

Izteka se še eno leto, ki je v delovanje nasega društva prineslo številne izzive, vložene ure dela, uspešno zaključene intervencije ter številna usposabljanja, s katerimi lahko zagotavljamo varnost kraja Stična in okolice, sledimo razvoju tehnologije in novim smernicam posredovanj.
Ob vsem tem nam vaša podpora daje dodatno voljo, moč, motivacijo, energijo in hkrati možnost, da lahko opravljamo naše poslanstvo.
Pred nami so novi večji izzivi:

  • dozidava obstoječega gasilskega doma, prva faza se bo pričela predvidoma v prvi polovici leta 2024
  • nabava sodobnega vozila GVC-2 v sodelovanju z GZ in Občino Ivančna Gorica (skladno z Načrtom razvoja gasilstva v Občini Ivančna Gorica v obdobju 2021 - 2030)

Namenite nam 1 % dohodnine tako, da izpolnite obrazec na spletni strani eDavki ali izpolnite pisni obrazec in ga pošljite na davčni urad. Naša davčna številka je 67191738.

Prispevajte prostovoljni prispevek s slikanjem UPN QR kode in poljubnim nakazilom preko mobilne banke ali vplačilom preko plačilnega naloga UPN (položnice).

Zbrana sredstva bodo namenjena delovanju društva in dograditvi Gasilskega centra Stična.

Hvala!


Zahvaljujemo se vam