90 let naše članice Amalije Skubic


Člani upravnega odbora in nadzornega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Stična so v svojo sredo povabili jubilantko Amalijo Skubic. Rodila se je istega leta kot je bilo ustanovljeno naše društvo. Predsednik društva Jure Strmole ji je v imenu društva čestital za njen veličastni jubilej. Povdaril je vsa prizadevanja in doprinos slavlenjke za napredek našega društvo. Vsi smo ji zaželeli, da bi se še večkrat srečali.

Srečanja so se udeležili še njeni sorodniki.


Zahvaljujemo se vam