Oktober - mesec požarne varnosti


Tema letošnjega meseca požarne varnosti je številka za klic v sili 112.

Številka 112 je enotna evopska številka za klic v sili. Poleg evropskih držav jo uporablja tudi množica drugih držav povsod po svetu.

Leta 1972 je Evrosko združenja poštnih in telekomunikacijskih operaterjev (CEPT) predlagalo številko 112 kot standardizirano številko za klic v sili. Evropski svet je standardizacijo potrdil v letu 1991 in jo obnovil v 2002.

Slovenija je brezplačno številko 112 za klic v sili, kot druga država v Evropi, uvedla leta 1997.

Izbira številke 112 ima dva zanimiva razloga in sicer:

 • zaradi preprečevanja nenamernih klicev je sestavljena iz dveh različnih cifer
 • uporabljeni sta števili 1 in 2 zaradi starejših telefonov, kjer smo številke izbirali z vrtenjem številčnice; števili 1 in 2 sta zahtevali najkrajšo rotacijo in je bil zato čas za izbiro številke najkrajši

Številka 112 je del GSM standardov in zato lahko z vsakega GSM aparata nanjo kličemo tudi, če je aparat zaklenjen in celo, če nimamo SIM kartice. 112 lahko brezplačno kličemo tudi iz stacinarnih telefonov in telefonskih govorilnic. Od leta 2012 je na številko 112 mogoče tudi kratko sporočilo SMS s katerim pokličemo pomoč.

Klic na številko 112 z mobilnega telefona ima tudi nekaj posebnosti. Pri preobremenitvah mobilnega omrežja bo za klic v sili uporabljena prva prosta povezava. Če je mobilni telefon zunaj dosega našega operaterja in je na ekranu izpisano sporočilo samo klic v sili, se bo klic v sili vzpostavil prek omrežja drugega ponudnika mobilne telefonije.

Pred dvema letoma je v Sloveniji začel redno delovati tudi sistem samodejnega klica iz vozil, tako imenovani eCall. Gre za sistem, ki omogoča vseevropski klic v sili iz vozil, ki omogoča samodejno in tudi ročno sproženje klicev v sili v primeru prometne nesreče. Slovenija je s tem postala prva država v EU, ki je omogočila sprejem klicev eCall na območju celotne države za vozila, ki imajo vgrajen ta sistem.

Ob klicu na številko 112, je klic preusmerjen na enega izmed 13 regijskih centrov za obveščanje, ki delujejo v okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (ReCO). Na centrih zagotavljajo 24 urno dežurstvo 365 dni v letu.

V regijskih centrih za obveščanje so lani po zadnjih podatkih prejeli dobrih 519.000 klicev na pomoč, kar je več kot 1400 klicev na dan. Ljudje so pri tem največkrat klicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč. Teh klicev je bilo nekaj več kot 116.000.
Največ, 125.163 klicev, so prejeli v po teritoriju in številu prebivalcev največjem regijskem centru za obveščanje v Ljubljani.
Po podatkih evropske komisije je bil v 20 državah članicah čas za vzpostavitev stika stika z reševalnimi službami krajši od desetih sekund. V najbolj odzivnih državah, med njimi je tudi Slovenija, je na 90 odstotkov klicev na številko 112 odgovorjeno v desetih sekundah, v Sloveniji zgolj v 5,97 sekunde.

Številko 112 pokličete:

 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče?
 • KAJ se je zgodilo?
 • KJE se je zgodilo?
 • KDAJ se je zgodilo?
 • KOLIKO je ponesrečencev?
 • Kakšne so POŠKODBE?
 • Kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )?
 • Kakšno POMOČ potrebujete?

Zahvaljujemo se vam