Skupna vaja PGD Stična in NMP ZD Ivančna Gorica


Primož Nagode dr. med., vodja NMP v ZD Ivančna Gorica je podal pobudo, da pripravimo skupno vajo, v kateri bomo simulirali celotno intervencijo v primeru prometne nesreče z več ponesrečenci. To so namreč situacije pri katerih se predstavniki obeh interventnih služb najpogosteje srečamo in moramo v dobro poškodovanih in ogroženih ustrezno sodelovati pri izvajanju potrebnih postopkov.

Scenarij je bil sledeč; ob trku dveh osebnih vozil sta dva potnika ostala ukleščena v vozilu, tretji pa je lahko sam prišel iz vozila Eden izmed ukleščenih potnikov je življenjsko ogrožen, drugi pa je sicer imel težje poškodbe, a ni bil življenjsko ogrožen.

»Alarmiranje« se je izvedlo s telefonskih klicev, proženja preko ReCO nismo uporabili.

Enota PGD Stična je na kraj prišla pred osebjem NMP. Pomembna je bila ustrezna postavitev vozil. Sledilo je ogled kraja intervencije, prometno in požarno zavarovanje. Gasilec prvi posredovalec/bolničar je opravil primarno triažo in z vodjo intervencije sta določila vrstni red in način izvleka posameznega poškodovanca. V vmesnem času so gasilci stabilizirali vozili in pripravili orodja za ekstrikacijo. 

Vozilom sta bila odklopljena akumulatorja in izvedla se je zaščita varnostnih blazin. Sledila je izdelava odprtine za dostop do poškodovanca in v nadaljevanju odprtine za iznos poškodovanca, ki smo ga s pomočjo zajemalnih nosil iznesli z vozila.

Ob prihodu ekipa NMP je vodenje in koordinacijo postopkov pri iznosu ponesrečencev prevzel zdravnik iz ekipe NMP.

Ekipa NMP ZD Ivančna Gorica je simulirala celoten proces pregleda in oskrbe poškodovanca/ev na terenu, kar je vključevalo popolno imobilizacijo poškodovancev na nosilih, namestitev medeničnega pasum aplikacijo dodatnega kisika, aplikacijo zdravil in tekočin, ter dokončne priprave poškodovancev na transport z reševalnim vozilom.

Na enak oziroma podoben način je potekalo tudi reševanje drugega ukleščenega voznika.

Po končani intervenciji/vaji je sledila analiza. Analizo z medicinskim osebjem je vodil Anton Posavec, vodja izobraževalnega centra na Reševalni postaji UKC Ljubljana. Delo gasilcev je komentiral Janez Kastelic, namestnik poveljnika GZ Ivančna Gorica.

Po končani analizi smo skupaj pregledali opremo ene in druge interventne službe in nato opravili še nekaj ponovitev različnih načinov hitrega iznosa poškodovanca ter ITLS pregleda.

Naše druženje smo zaključili ob kavi v prostorih PGD Stična, kjer smo soglasno ugotovili, da so bili vsi zastavljeni cilji vaje doseženi. Dogovorili smo se, da bomo podobne vaje še izpeljali; želimo si da bi postale redne.

Za PGD Stična
Gregor Arko


Zahvaljujemo se vam