Usposobljenost POVELJSTVO

 
     

 

št.

Ime in priimek

Funkcija

 

1.

David Mohorčič

Poveljnik

 

2.

Primož Kastelic

Namestnik poveljnika

 

3.

Gregor Kuplenk

Podpoveljnik

 

4.

Toni Kovačič

Podpoveljnik

 

5.

Martin Gregorčič

Desetar

 

6.

Primož Skubic

Desetar

 

7.

Gregor Arko

Desetar

 

8.

Dejan Strmole

Desetar

 

9.

Peter Gnidovec

Vodja voznega parka, glavni strojnik

 

 

 

Oznake kratic usposabljanj:
 • GNPA – gašenje notranjih požarov modul A
 • GNPB – gašenje notranjih požarov modul B
 • GNPC – gašenje notranjih požarov modul C
 • MŽ – motorna žaga
 • IDA – nosilec izolirnega dihalnega aparata
 • IDA OBN – obnovitveni tečaj za nosilca
  izolirnega dihalnega aparata
 • TRE – tehnično reševanje
 • TRE OBN – obnovitveno usposabljanje
  za tehnično reševanje
 • NS – nevarne snovi
 • INŠ – inštruktor
 • PRED – predavatelj
 • BOL – bolničar
 • INF – informatika
 • HEL – delo s helikopterjem
 • HEL OBN – obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterji
 • GNO – gašenje požarov v naravnem okolju
 • RVGUO – reševanje iz višin in globin v
  urbanem okolju
 • RP – uporabnik radijskih postaj
 • RŠ INŠ – inštruktor za radijske postaje
 • MEN – mentor mladine
 • POTP* - potapljač 1
 • PREV – preventivec
 • REŠEV – reševalec z vode
 • STR – strojnik
 • VI – vodja intervencije
 • VČL – vodja članic
 • VČ – vodja čolna
 • DP – dvocevni predori

 

 

Oznake kratic činov
 • G – gasilec
 • G I – gasilec I. stopnje
 • G II – gasilec II. stopnje
 • VG – višji gasilec
 • VG I – višji gasilec I. stopnje
 • NGČ – nižji gasilski častnik
 • NGČ I – nižji gasilski častnik I. stopnje
 • NGČ II – nižji gasilski častnik II. stopnje
 • GČ  –  gasilski častnik
 • GČ I – gasilski častnik I. stopnje
 • GČ II – gasilski častnik II. stopnje
 • VGČ – višji gasilski častnik
 • VGČ I – višji gasilski častnik I. stopnje
 • VGČ II – višji gasilski častnik II. stopnje
 • VkGČ II – visoki gasilski častnik II. stopnje

 


Zahvaljujemo se vam