JANEZ KASTELIC – PREJEMNIK VISOKEGA GASILSKEGA PRIZNANJA


Kipec gasilca je drugo najvišje priznanje, ki ga je moč prejeti v gasilski organizaciji. Podeljuje se tistim gasilcem, ki so s svojim delom, predanostjo in požrtvovalnostjo veliko doprinesli k razvoju gasilstva v lokalnem in tudi širšem področju. Kipec gasilca na leto prejmejo 3 posameznik, med katerimi je bil tokrat tudi naš član Janez Kastelic. Priznanje za izjemno delo na področju usposabljanja, preventive in operative je prejel na Plenumu Gasilske zveze Slovenije dne, 6. 4. 2019 v Tolminu. Ob prihodu domov, pa ga je čakalo presenečenje – vodni slavolok in sprejem pred gasilskim domom Stična.

ČESTITAMO!

 

Nekaj besed o gasilski poti Janeza Kastelica:

Janez Kastelic st., je član Prostovoljnega gasilskega društva Stična že od leta 1982. Že od nekdaj je rad zahajal v gasilski dom, se rokoval z orodjem in opremo ter opazoval gasilce pri svojem delu. Želja po pomoči drugim, ki je podprta tudi s strokovnim gasilskim znanjem, so ga vodile v nenehno izobraževanje in usposabljanje ter pridobivanje novega znanja ter izkušenj. Kot eden izmed prvih v Občini Ivančna Gorica je dosegel čin višji gasilski častnik, to je najvišji čin, ki ga je moč doseči po poti rednega usposabljanja.

V PGD Stična je 26 let opravljal funkcijo poveljnika osrednje enote, kasneje je prevzel vlogo namestnika poveljnika društva. Ves čas svojega udejstvovanja se je trudil, da so bile operativne enote dobro teoretično kot tudi praktično usposobljene. Kot poveljnik društva je uvedel redne tedenske vaje za operativne člane, ki se izvajajo še danes, saj je mnenja, da je dober operativec tisti, ki skrbi za svoje znanje, je dobro usposobljen in se zna v kritični situaciji pravilno odločit. Janez je bil 18 let je bil poveljnik sektorja Stična, ki združuje naslednja društva: Metnaj, Muljava, Ivančna Gorica, Stična; še vedno pa, po več kot 18 letih, opravlja funkcijo namestnika poveljnika GZ Ivančna Gorica. Več let je bil vodja usposabljanj v GZ Ivančna Gorica, še vedno pa je aktiven predavatelj in inštruktor na vseh tečajih na nivoju GZ in regije.

Predlagani je opravil vrsto gasilskih strokovnih izpopolnjevanj, med drugimi je aktiven sodnik v gasilskih športnih disciplinah, opravljeno ima usposabljanje za predavatelja, radijske postaje, reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, delo z dihalnim aparatom ter usposabljanje za preventivca, ki ga z veliko vnemo implementira tudi v praksi. Prav tako ima opravljeno tudi dopolnilno usposabljanje za vodenje velikih intervencij, kar je moral večkrat potrditi tudi v praksi pri naravnih in drugih nesrečah. Janez Kastelic je sodeloval na številnih velikih intervencijah po Sloveniji, pri katerih je posredovala regija Ljubljana II in GZ Ivančna Gorica  (Škrbina 2006, Železniki 2007, Osilnica 2012, Trstelj 2013 in Kraški rob-Črni kal 2016). Seveda velja omeniti tudi nekaj večjih domačih intervencij, kjer je veliko doprinesel predvsem pri vodenju in dajanju strokovnih rešitev (intervencije - izliv naftnih derivatov Ortnek 1998, izliv neznane strupene snovi Globočec 2004, poplave Ivančna Gorica 2010, žled Ivančna Gorica 2014).  Je avtor elaboratov večjih gasilskih vaj, naj omenimo zadnji dve - Potres 2014, na vaji  sodelovalo preko 350 gasilcev in občanov z vso razpoložljivo tehniko v GZ Ivančna Gorica ter Stična 90 - vaja, ki se je odvijala ob 90-letnici društva PGD Stična, kjer je sodeloval helikopter Slovenske vojske in 12 društev iz GZ Ivančna Gorica.

Janez Kastelic pa ni skrbel samo za operativno delovanje, veliko skrb je namenjal predvsem mladini ter kasneje članicam in veteranom. Pod njegovim vodstvom se je v domače društvo vključilo veliko mladih, ki so se družili na tekmovalnih in drugih aktivnostih. Z dobro motivacijo in zgledom mu je uspelo, da je kar nekaj mladih fantov ostalo v gasilskih vrstah. Vedno je bil na voljo tudi tekmovalnim ekipam članov in članic, saj jim je nudil pomoč pri vajah in pripravah na tekmovanje. V zadnjih letih pa je prevzel delo z veteransko ekipo, s katero se udeležijo marsikaterega tekmovanja. Janez Kastelic je torej eden izmed pomembnih členov delovanja in povezovanja članstva, pa ne samo v društvu temveč tudi med pobratenima društvoma PGD Sečovlje in FFW Röbersdorf (Nemčija).

 

Nekaj utrinkov tudi na spletni strani GZS -> KLIK

N.S.

Slike: arhiv PGD Stična in Gasilske zveze Slovenije


Zahvaljujemo se vam