PGD STIČNA SKOZI PRIZMO LETA 2023


GVC-2 in gradnja prizidka

V skladu z načrtom razvoja gasilstva v Občini Ivančna Gorica od 2021 do leta 2030ki ga je sprejela GZ Ivančna Gorica, je v letih 2023 in 2024 planirana nabava novega gasilskega vozila s cisterno GVC -  2 za potrebe PGD Stična in celotne občine, saj je PGD Stična osrednja gasilska enota v Občini. Osrednja gasilska enota mora z vozilom GVC – 2 razpolagati skladno z Merili ( Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.)V PGD Stična smo z aktivnostmi za nakup vozila začeli že proti koncu leta 2022. Ustanovljena je bila delovna skupina pod vodstvom Dejana Strmoleta. Začeli so z zbiranjem informacij, ogledi podobnih vozil po slovenskih gasilskih društvih, planiranju nabave ustreznega podvozja,  opreme itd. Jeseni 2023 je bila imenovana še komisija GZ Ivančna Gorica za izvedbo javnega naročila, pod vodstvom predsednika GZ Ivančna Gorica Jureta Strmoleta.. Ob znatni pomoči strokovne delavke občinske uprave občine Ivančna Gorica smo uspeli pripraviti javno naročilo, ki je bilo 12. 10. 2023 objavljeno na Portalu javnih naročil. Slaba dva meseca po tem, natančneje 7. 12. 2023 je bila z dobaviteljem slavnostna podpisana tripartitna pogodba. Dobavitelj LiveSafe iz Murske Sobote, se je obvezal, da bo skupaj s partnerjem Ziegler (Hrvaška) najkasneje do konca leta PGD Stična dobavil GVC - 2 nadgraditelja Ziegler na podvozju Scania.

V senci aktivnosti za nakup novega operativnega vozila se je dogajalo tudi na gradbenem področju. Gotovo manj kot smo si želeli oziroma pričakovali. Žal se je začetek gradnje prizidka z garažami zopet zamakni. Gradbeni odbor je trenutno v fazi usklajevanja PZI dokumentacije. Srčno upamo, da z gradnjo končno začnemo v prvi polovici prihodnjega leta.

Mladinska komisija

Mladinska komisija PGD Stična je skozi leto 2023 izvedla kar nekaj aktivnosti za mladino. Na začetku leta, meseca februarja, smo se z dvema ekipama pionirjev in dvema ekipama mladincev udeležili občinskega kviza na Korinju. Ekipa mladincev, ki je dosegla 3. mesto, se je nato marca udeležila tudi regijskega kviza, ki je potekal v Sodražici.

Februarja smo izvedli tudi 8. zbor mladih, ki so se ga udeležili mladi in njihovi starši. Tam smo jim predstavili delovanje v preteklem letu in plane za tekoče leto. 

Z mladino smo se udeležili tudi orientacijskega teka, ki je potekal pod organizacijo PGD Dob. Udeležili smo se ga z dvema ekipama pionirjev in dvema ekipama mladincev.
Za uspešen zaključek šolskega leta pa smo mentorji obudili tradicijo iz leta 2014. Tako smo organizirali 9. Gasilski vikend, kjer smo tri dni taborili pred gasilskim domom ter izvajali razne igre, delavnice, šli na pohod, in najpomembnejše se med seboj družili in bolje spoznali. 

Oktobra smo se udeležili tekmovanja za memorial Matevža Haceta, ki je potekal v organizaciji PGD Šentvid pri Stični. Udeležili smo se ga z eno ekipo pionirjev ter eno ekipo mladincev. Konec oktobra pa so mentorji za mladino pripravili “Noč čarovnic”, kjer je mladina eno noč preživela v gasilskemu domu. Skozi bivanje pa so izdelovali čarobne napitke, okraske ter se igrali različne strašljive igre.

Skozi celotno leto smo na tedenski ravni izvajali vaje za pionirje in mladince, kjer so spoznavali opremo in vozila, prvo pomoč, preventivno delovanje, delovanje v primeru požara, nismo pa pozabili na razne igre, da smo vaje seveda tudi popestrili.

Članice in veterani

Članice PGD Stična so aktivne na delovnih akcijah in družabnih srečanjih. Sodelujejp pri pripravi veselice in na veselici sami.. V letošnjem letu smo organizirale dve strokovni ekskurziji društva. 

Članice A so se udeležile občinskega tekmovanja v sektorju Šentvid pri Stični in zasedle 2. mesto. Sedaj se pripravljajo za tekmovanja v spajanju sesalnega voda na državni ravni.

Nekaj članic je del operativne enote in aktivno sodelujejo na intervencijah.  Med njimi so  tudi prvie posredovalke, ki pomagajo ponesrečencem do prihoda zdravnika.

Skozi celo leto skrbijo za cvetlice na okenskih policah našega doma, organizirajo delovne akcije čiščenja doma, okrasitev v času velikonočnih in božičnih praznikov.

Za okrogle jubileje naših članic pripravijo skeče, se dobijo na kavrtopirskem večeru, v decembru preživijo dan na skupnem izletu ali obiščejo gledališko predstavo. Starejše gasilke so se udeležile srečanja veteranov OGZ.

Po nekaj letih smo v društvu združili ekipo članic A. V prenovljeni ekipi so se oktobra udeležile tekmovanja za memorial Matevža Haceta. Poleg udeležbe na tekmovanjih pa je njihov cilj tudi sklepanje prijateljskih vezi in druženje. 

Tudi naši starejši gasilci veterani so aktivni. Tedensko se srečujejo na vajah in se pripravljajo na tekmovanja. Izdatno so pomagali pri pripravah na veselico. Udeležili so se tudi srečanja veteranov, ki ga je v oktobru pripravila GZ Ivančna Gorica. 

Operativna enota

Letošnje leto so iz operativnega stališča najbolj zaznamovala posredovanja ob naravnih nesrečah. Poleg uničujočih poplav v avgustu, smo posredovali tudi ob neurjih, ki so prizadela našo občino in sicer v Spodnji Dragi v mesecu juniju in na širšem območju Ivančne Gorice v mesecu juliju.

Sicer pa so tudi letos največji del naših posredovanj predstavljale prometne nesreče, sledijo tehnična in druga pomoč. Kot je trend zadnjih let,  se število posredovanj pri požarih na stanovanjskih in nestanovanjskih objektih zmanjšuje. Kljub temu pa smo tudi letos zabeležili večji požar gospodarskega poslopja na Muljavi, kjer je bilo skupno udeleženih 54 gasilcev iz 4 enot s skupaj 9 vozili, Udeleženi so bili gasilci iz PGD Muljava, PGD Ivančna Gorica, PGD Metnaj in PGD Stična. 

V PGD Stična so se letos pozivniki oglasili 73x. V to kvoto je vštetih tudi več pozivov za odpravo neurja v Ivančni Gorici in sodelovanje pri odpravi posledic poplav na Koroškem. Dejansko smo imeli preko 60 izvozov.

V letu 2023 smo organizirali 23 rednih operativnih vaj, ki so bile ključnega pomena za vzdrževanje in izboljševanje naše operativne pripravljenosti. Te vaje so potekale na poligonu PGD Stična kot tudi na terenu, kjer smo vaje preizkusili v težjih pogojih. Vsaka vaja je bila skrbno načrtovana in izvedena, pri čemer smo se osredotočili na specifične scenarije intervencij. To nam omogoča, da ohranjamo in izpopolnjujemo naše veščine pri gašenju požarov, reševanju ponesrečencev in obvladovanju drugih nujnih situacij. Redne vaje so tudi priložnost za preverjanje in vzdrževanje opreme ter vozil, ki so ključni za učinkovito delovanje. 

Kot vsako leto smo izvedli tudi dve celodnevni izobraževanji operativne enote. Prvo je potekalo v pomladnih mesecih, kjer smo dali poudarek na temo požarov. Drugo celodnevno usposabljanje pa je bilo izvedeno v mesecu oktobru in sicer na temo prometnih nesreč. Na izobraževanju sta se nam pridružila 2 inštruktorja gasilske brigade Ljubljana, ki sta nam predala ogromno koristnega znanja. 

Poleg rednih vaj smo imeli tudi 22 vaj RVG (reševanje iz višin in globin). Del naših članov se usposablja tudi za reševalce iz višin in globin, saj nam takšno znanje koristi pri intervencijah na težko dostopnih terenih. Seveda je glavni poudarek vaj na osebni varnostni reševalcev in pa seveda ponesrečencev. Osnovne vaje smo izvajali v gasilskem domu, nekaj pa smo imeli tudi realnih terenskih scenarijev. 

V letošnjem letu se je v GZ Ivančna Gorica uspešno zaključil tečaj za nižjega gasilskega častnika, ki potekal v prostorih in na poligonu PGD Stična in s katerim je 20 tečajnikov uspešno napredovalo v čin nižji gasilski častnik, od tega tudi trije člani PGD Stična.

V društvu smo izvedli poglobljen tečaj za strojnike pod vodstvom našega člana Jurija Tratarja. V sklopu tečaja je bila tudi vaja črpanja vode iz Stiškega potoka na Nograd v načinu zaprte verige črpalk. Tečaja se je udeležilo 5 članov, na vaji je sodelovalo 19 članov. Za potrebe dobave vode iz doline do hiše z naslovom Gabrje pri Stični 36, je bilo položenih 685 m B cevi.

Ostalo

Da ne pozabimo; tudi letos smo pripravili strokovno-družabno ekskurzijo. In to kar dve.  Prva, ki bi morala biti v leto 2022 se je zgodila šele februarja 2023. Podali smo se na obisk poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz Nove Gorice ter prelepega Vidma in Čedada.
Novembra nas je pot vodila na slovensko in avstrijsko Koroško, kjer smo obiskali PGD Radlje ob Dravi in FFW Eibiswald. Po zasneženi pokrajini smo se povzpeli skoraj 1100 m nad morje in si ogledali akumulacijsko jezero Soboth. Jezero je ravno v fazi praznjenja. Vsakih deset let ga izpraznijo zaradi vzdrževanja, sicer pa z največjo globino 78 m, zadržuje 23 milijonov m3 vode. Je del črpalne elektrarne Koralalpe, ki letno proizvede 84 GWh električne energije. V poletnem času je jezero zelo priljubljena turistična točka.

 

Leto 2023 je pri koncu, prihaja leto 2024. Želimo si da, bi ga prepredli mnogo lepši dogodki kot letošnjega.


Zahvaljujemo se vam