Leto v 2021 v številkah


Tudi leto 2021 je bilo, kljub spopadanju z epidemijo bolezni Covid 19, za operativne gasilce PGD Stična sorazmerno pestro.

Ob upoštevanju predpisanih ukrepov za zajezitev bolezni smo posredovali na 46 intervencijah v skupnem obsegu 64 ur in opravili operativne vaje v obsegu 61 ur.

Po začetnem zatišju, je ob koncu meseca januarja prišlo do največje lanske intervencije in sicer požara stanovanjskih stavb na Mestnem trgu v Višnji Gori.

Na tej intervenciji je sodelovalo 27 operativnih gasilcev PGD Stična z 5 vozili, ki so bili na terenu več kot 5 ur. Sicer je na tej intervenciji sodelovalo 152 gasilcev iz 11 enot z 20 vozili.

 

po mesecih

Intervencije so se potem dokaj enakomerno vrstile preko celega leta. Nekoliko je odstopil le marec z 8 intervencijami.

Številke povedo, da smo imeli v povprečju 3,8 intervencije na mesec oziroma 0,9 intervencije na teden. V lletu 2021 se 3 krat zgodilo, da smo imeli dve intervenciji v istem dnevu, 1x, da smo imeli dve intervenciji hkrati.

Zadnji primer se je zgodil ravno ob intervenciji na Mestnem trgu, ko smo bili klicani še na pomoč zdravstveni službi pri reanimaciji neodzivne osebe.

 

po mesecih

Kar 47% pozivov smo prejeli v času od 6.00 do 16.00, ki velja za »delovni čas«, ko je večina zaposlenih na delovnih mestih. Kljub temu smo v vseh primerih uspeli zagotoviti ustrezno popolnjenost enote in izvoziti na intervencijo.

Če gledamo preko vseh 46 intervencij, smo v povprečju uspeli izvoziti na intervencijo v 5, 3 minute. Povprečje nam je precej pokvarila intervencija v dopoldanskem času (prometna nesreča v Zagradcu), ko smo izvozili šele po 10 minutah. Poziv smo prejeli ob 8.00. Najhitrejši izvoz je bil 3 minute po pozivu in sicer na intervencijo ob prometni nesreči na Viru pri Stični. Poziv smo prejeli ob 16.35. 

Na 3 pozive, ki so se zgodili v tako imenovanih »malih nočnih urah«, torej v času, ko ljudje večinoma spimo, je dvakrat preteklo 8 minut in enkrat 6 minut do izvoza.

Ob posredovanju pri požaru na Veliki Dobravi, dne 14. 8. 2021 ob 12.15 je temperatura zraka znašala preko 34 stopinj Celzija.

 

po mesecih

V skupnem spektru intervencij so tudi letos prevladovale intervencije o prometnih nesrečah in so skupaj z požari na prometnih sredstvih predstavljale 40% vseh intervencij.

Sorazmerno velik delež predstavljajo tudi požari na nestanovanjskih zgradbah.

Na večino intervencij smo izvozili z dvema voziloma. S katerim vozilom bomo izvozili je seveda pogojeno s tem, za kakšno intervencijo gre. V enem primeru smo izvozili z 5 vozili in v 7 primerih z 3 vozili. V tem primeru je šlo vselej za požare.

V povprečju so intervencije trajale 1,3 ure. To povprečje je nekoliko dvignila že omenjena intervencija ob velikem požaru v Višnji Gori. Na intervencijah je v povprečju sodelovalo 13 operativnih gasilcev. Sem so šteti tudi gasilci, ki so prišli v gasilski dom po tistem, ko se je glavnina že odpeljala na intervencijo in so potem počakali v gasilskem domu na morebitni drugi poziv.

Skupno je 45 operativnih gasilcev PGD Stična na intervencijah v letu 2021 preživelo 971 ur, na vajah in izobraževanjih v PGD Stična pa 571 ur.

Ob tem je treba omeniti, da smo se v duhu časa, v katerem živimo, za vaje in izobraževanje posluževali modernih tehnologij, kot so Zoom, Teams, Meet in ostalih.

Pred nami je leto 2022. Naj bo mirno.

Tekst: G. A.

Foto: Arhiv PGD Stiična (nekatere fotografije so iz časa pred boleznijo Covid 19)


Zahvaljujemo se vam