17. KONGRES GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE


Slovenski gasilci se na kongresu zberemo  vsakih pet let, na njem se preveri stanje in izvoli novo vodstvo ter izberejo program za naslednjih pet let.

Območna gasilska zveza Ptuj in Mestna občina Ptuj sta bila gostiteljici 17. Kongresa Gasilske zveze Slovenije, največjega gasilskega dogodka v državi.

Otvoritvena slovesnost je bila v petek, 18. maja, ob 16.30 v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Sobota, 19. maja 2018 pa je rezervirana za zaključek kongresa in za veliko gasilsko parado v mestu.

Na kongresu je bil za Predsednika GZS izvoljen  - Janko Cerkvenik

                                    Poveljnika GZS izvoljen  - Franci Petek

Na Kongresu je sodelovalo okrog 200 delegatov, ki  so izvolili tudi vse druge potrebne organe. Iz naše gasilske zveze sta bila dva delegata: Poveljnik GZ - Slavko Zaletelj, Predsednik GZ - Jure Strmole se je opravičil, zaradi družinskih obveznosti, namesto njega je sodeloval predsednik PGD Stična - Rok Oven. Kongresa se je udeležil tudi Lojze Ljubič, nagrajenec Matevža Haceta.

Iz Gasilske Zveze Ivančna Gorica se je udeležilo 36 gasilcev s 13 prapori PGD in enim praporom GZ Ivančna Gorica. Avtobusni prevoz je bil organiziran s strani GZ Ivančna Gorica iz Stične, ravno tako je bilo preskrbljeno za sendvič in ob povratku na Trojanah zelo dober  golaž. Hvala poveljniku in predsedniku GZ Ivančna Gorica za organizacijo. Vsi udeleženci smo s ponosom zastopali našo Gasilsko zvezo.

 Na 17. slovenskem gasilskem kongresu je sodelovalo okoli 4800 uniformiranih gasilcev in gasilk iz vse države s cca 800 prapori. Parada, se  vila po starem mestnem jedru, mimo slavnostne tribune, kjer je nas pozdravilo vodstvo GZ Slovenije in aktualne politike, zaključek  pa je bil na mestnem stadionu, kjer so bili postrojeni vsi prapori in vse regije iz Slovenije.

V času kongresa so gasilci na Mestnem trgu postavili na ogled razstavo gasilske tehnike in vozil, tudi 150 let stari gasilski voz.

Prvič v zgodovini je bil Kongres GZS na Ptuju, kar so v mestu s ponosom sprejeli, je  povedal ptujski župan Miran Senčar, o tem pa spomnil, da so bili gasilci na Ptuju že v času vladavine Rima. Mesto ima tudi bogato gasilsko tradicijo in gasilci veliko podpore, predvsem pa ima Ptuj požrtvovalne prostovoljne gasilce, ki so se izkazali tudi ob zadnjem neurju, je še dodal Senčar.

Zaključna beseda na XVII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije je pripadla predsedniku Janku Cerkveniku.

Ob 16. uri je po ulicah Ptuja – mimo tribune z gosti pred mestno hišo – krenila gasilska parada proti Mestnemu stadionu Ptuj. Veličastno parado uniformiranih gasilcev, predstavnikov služb zaščite in reševanja ter vozil – parado so preletela zračna plovila – si je poleg gostov, ki so prisostvovali zasedanju XVII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije, ogledal tudi dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije. Premier Cerar je bil tudi slavnostni govornik na zaključek XVII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije.

 

 

Zapisal: Janez Kastelic

Slike: Arhiv GZS


Zahvaljujemo se vam