Zakuri kres prav, da ne bo ti žal!


Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala napotke, omejitve in prepovedi glede kurjenja kresov:

  • prostor okoli kurišča mora biti očiščen vsaj v obsegu 1 metra
  • zagotovljena mora biti požarna straža, v nasprotnem primeru morajo biti zagotovljeni ukrepi, ki preprečujejo širjenje ognja - kurišče mora biti obdano z peskom, kamni, kovino ali drugimi nevnetljivimi in negorljivimi materiali
  • kres mora biti ves čas pod zadzorom odrasle osebe
  • prepovedano je kuriti odpadke, vnetljive in nevarne snovi
  • po končanem kurjenju je potrebno kurišče pogasiti ali prekriti z negorljivim materialom (pesek, zemlja)
  • v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom je potrebno zagotoviti vse ustrezne ukrepe
  • na javnih prireditvah je potrebna poćarna straža, ki jo lahko izvajajo samo gasilci
  • če pride do nesreče in kres povzroči požar v naravnem okolju, je to potrebno takoj sporočiti na številko 112, ki bo na mesto požara napotil pristojno gasilsko enoto
  • v primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti je kurjenje kresov prepovedano

 

Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani URSZR!

 

ZAKURI KRES PRAV, DA NE BO TI ŽAL!

 

Vsem želimo prijetno kresovanje in lepe praznike!

PGD STIČNA

 

 

Vir: URSZR

Foto: D.S.


Zahvaljujemo se vam