Po potresu lahko tudi zagori


Čeprav nas večina ob potresu pomisli na škodo in uničenje, ki jih povzroči potres na zgradbah, se pogosto zgodi, da so sekundarne posledice potresa prav tako, ali še bolj problematične. Sem sodijo premiki zemljine, poplave in požari.

Statistika kaže, da je možnost pojava požara po potresu mnogo večja kot sicer.
Potresni valovi povzročijo tresenje in premikanje površja, kar (lahko) pripelje, da
pretrganih plinskih, električnih in drugih napeljav v stavbah in zunaj njih, kar ima za posledico uhajanje strupenih in/ali vnetljivih plinov ter tekočin. V kombinaciji s poškodovano električno napeljavo ali drugimi viri vžiga (npr. poškodovane peči na trda goriva) lahko dokaj hitro pride do požara.

Ti požari so lahko le majhni, lokalni. Ob vplivu drugih dejavnikov kot so veter, dovolj gorljive snovi in odsotnost gašenja, se požar lahko razvije in razširi. K uspešnemu in
hitremu širjenju pripomore »razstresen« gorljiv material, ki se pojavi zaradi poškodb in porušenja zgradb in ga običajno tam ne bi bilo.

Dodatno zaplete pri reševanju lahko povzročajo poškodovano vodovodno (hidrantno) omrežje, ki otežuje oskrbo z gasilno vod in poškodovane ter blokirane cest, ki
onemogočajo prihod intervencijskih enot.

Potresi so težko predvidljivi, še manj predvidljiv pa je pojav požara po potresu. Vendar lahko z ustrezno preventivo možnost pojava požara po potresu močno zmanjšamo z
enostavnimi ukrepi:

  • upoštevajte splošne ukrepe za preprečevanje požarov,
  • podučite se kje in kako se v vaši hiši ali stanovanju izklopi elektrika in zapre plin,
  • v kolikor posedujete nevarne in vnetljive snovi, poskrbite, da jih hranite v ustrezni embalaži in na ustreznem mestu,
  • poskrbite, da boste imeli v gospodinjstvu vsaj en gasilnik, ki ga znate uporabiti.

Po potresu je potrebna previdnost:

  •  Ne uporabljate odprtega ognja (sveče, petrolejke); zaradi poškodbe plinskih inštalacij lahko pride požara ali eksplozije. Za razsvetljavo vporabiti baterijske. Električnih luči ne vključujte.
  • Če ob potresu pride do poškodbe grelnih, kurilnih naprav in dimnikov, jih je treba pred ponovno uporabo pregledati in sanirati.
  • Ob razlitju vnetljivih snovi je potrebno biti pazljiv, da se ne približujemo z odprtim plamenom ali v bližini ne uporabljamo orodij, ki bi lahko povzročile iskro.
  • Izklopite glavno električno stikalo oziroma, če tega ne morete storiti, iz omrežja odklopite posamezne električne naprave. Zaradi poškodovane napeljave, bi lahko prišlo do pregrevanja, kar bi lahko povzročilo požar.

Če je do požara že prišlo in niste v nevarnosti, požar poskušajte omejiti in pogasiti sami s priročnimi gasilnimi sredstvi ali z ustreznim gasilnikom.


Če požara ne morete pogasiti, se umaknite na varno ter pokličite 112.

Več si lahko preberete tukaj.

Gregor Arko


Zahvaljujemo se vam