Posodobitev voznega parka v teku


PGD Stična je konec leta 2016 dobila status opravljanja nalog gasilske enote širšega pomena (v nadaljevanju: GEŠP), 0. kategorije. S tem smo, kot osrednja enota Občine Ivančna Gorica, dobili še večjo odgovornost pri posredovanjih na različnih vrstah intervencijah, predvsem pri prometnih nesrečah na občinskih in regionalnih cestah ter AC.

Za učinkovitejše opravljanje nalog pa je, poleg nadgraditve strokovnega znanja, potrebna tudi ustrezna posodobitev voznega parka, zato v društvu poteka nabava o nakupu hitrega tehničnega reševalnega vozila (HTRV-1).

Glede na zahtevnost projekta ter predvideno financiranje, smo projekt nakupa razdelili v tri faze:

  • Nakup ustreznega podvozja
  • Nakup opreme
  • Izdelava nadgradnje

V posamezni fazi projekta delujejo delovne skupine, ki preučujejo primere dobrih praks s terena in zbirajo potrebne informacije. Tako je bila strokovna odločitev delovnih skupin in vodstva PGD Stična, da izberemo vozilo, vozno z B kategorijo in skupno maso vozila do 3.500 kg. Glavni razlog za takšno odločitev je predvsem v tem, da v dopoldanskem času zagotovimo ustrezno pripravljenost. Delovne skupine pa so pripravile tudi nabor potrebne opreme ter osnutek optimalne razporeditve opreme v vozilu glede na naše potrebe in zahteve.

Z velim zadovoljstvom vas obveščamo, da je prva faza projekta zaključena, saj je v četrtek, 15. 11. 2018, prispelo vozilo, VW Trasnporter, kateri bo, z ustrezno nadgradnjo, naslednje leto postalo HTRV-1.

Ob tej priliki se zahvaljujemo tako GZ Ivančna Gorica kot tudi Občini Ivančna Gorica, z županom Dušanom Strnadom na čelu, ki nas podpirajo pri izvedi tega projekta.

 

 

 

N.S.

Slike: arhiv PGD Stična


Zahvaljujemo se vam